Színházat vegyenek! színházmarketing díj 2018.


Pályázati feltételek és adatvédelmi irányelvek

A legkreatívabb színházi marketing eszközök megtalálására a Magyar Teátrumi Társaság (1053 Budapest, Királyi Pál utca 18. IV./1) (továbbiakban Alapító) 2017–ben „Színházat vegyenek!” néven díjat alapított.

A jelen dokumentum a Színházat vegyenek! (Pályázat) 2018-as nevezési és kiválasztási szabályzatát tartalmazza.

1. Nevezés a pályázatra:

a) A nevezéseket regisztráció után a weboldalon keresztül lehet feltölteni 2018. május 8-május 22. 12.00 óráig.

  Az Alapító 2018-ban a Pályázatot az alábbi 6 kategóriában hirdeti:

  1. Az évad legjobb színházi plakátja

  2. Az évad legjobb színházi print kiadványa

  3. Az évad legjobb színházi weboldala

  4. Az évad legjobb színházi trailere

  5. Az évad legjobb színházi széke

  6. Az évad legjobb színházi büféje

  b) Kategóriánként egy „pályamű” feltöltése lehetséges, mely a feltöltési időszakban egy alkalommal változtatható. A szavazás május 23-án indul.
  c) Minden intézményből egy kijelölt munkatárs regisztrálhat a feltöltő és szavazó felületre. Ő tölti fel és szavaz az intézmény nevében. Egy szervezet kategóriánként egy szavazatot adhat le. Minden kategóriában meg kell jelölni egy legjobbnak ítélt nevezést.
  d) Szavazni csak azok tudnak, akik legalább egy kategóriában indultak a pályázaton. 
  e) Saját nevezésekre szavazni nem lehet.
  f) A díjakért minden magyar nyelven játszó színház, színházi társulat vagy színházi előadásokat befogadó intézmény indulhat. 
  g) A díjak kiosztására 2018. június 7-én a Színházat vegyenek! marketing konferenciát követő POSZT megnyitó gálán kerül sor.

  2. A nyertesek kiválasztása

  a) A nyertesek kiválasztása a többi pályázó szavazata alapján történik.

  b) A pályázókra 2018. május 23. – 2018. május 31. 12.00 óráig online lehet szavazni a http://szinhazbamentem.hu/szinhazatvegyenekoldalon.

  c) A regisztráció során a következő adatokat kérjük be a felhasználóktól/színházaktól, ezek mindegyike kötelező a sikeres regisztrációhoz és a szavazáshoz (a továbbiakban Felhasználó):

  • Felhasználó név

  • Jelszó

  • Teljes név

  • E-mail cím

  • Adatkezelési nyilatkozat elfogadása

  d) Sikeres regisztráció után visszaigazoló e-mailt küldünk egy aktivációs linkkel és egy érvényesítési kóddal. Sikeres megerősítés után már lehetséges a bejelentkezés, majd a szavazás az oldalon. A jelen Szabályzatot elfogadni csak a regisztrációkor kell, a szavazásnál már nem.
  e) Lehetőség az adatmódosításra: 
  A Regisztráció során megadott adatok módosítására is van lehetőség belépés után a profil oldalon.
  f) Szavazás menete:
  A szavazás nem nyílt közönségszavazás, a pályázatra regisztrált színházak és szakmai szervezetek egymás munkáiból választják ki a legjobbakat. 

  A szavazás titkos.

  Szavazni csak egyszeri regisztráció, illetve azt követően belépés után nyílik lehetőség a szavazás időtartama alatt.

  A szavazás ideje alatt az összes, tehát mind a hat kategóriára szavazni kell (az összes kategória egy oldalon jelenik meg). Amennyiben nem szavaz az összes (6) kategóriában, PÁLYÁZATA ÉRVÉNYTELEN.

  Holtverseny esetén – egy kategóriában szavazatszám egyezés – az nyer, aki több kategóriában nyújtott be jelölést.

  Egy színház csak egy kategóriában nyerhet. Amennyiben több kategóriában is ugyanaz a színház kapja a legtöbb szavazatot, akkor abban a kategóriában amelyikben kevesebb ponttal áll az élen, automatikusan a második helyezett lép előre.

  Amennyiben ebben az esetben is szavazategyenlőség áll fenn, akkor a Magyar Teátrumi Társaság 3 tagú zsűrije dönt a helyezésekről. 

  3. Díjazás

  Minden kategória győztes nyereménye 150 000 Forint értékű Facebook kampány.

  A nyereményt a színház az általa meghatározott időszakú és témájú kampánycélra fordíthatja - legkésőbb 2019. május 31-ig -, melynek lebonyolítása a Magyar Teátrumi Társasággal egyeztetve történik.

  A nyertesek továbbá közösen részt vesznek egy 2 napos színházi marketing műhely képzésen. A képzés célja, hogy a nyertes színházak saját intézményükre szabottan kapjanak a mindennapi gyakorlatukba beépíthető hasznos, gyakorlati tudást. A tréning a konferencia inspiratív előadásaira épít, annak témáiban is ad mélyebb ismereteket.

  A képzésre 2 napos szervezésben - 1 éjszaka szállással, ellátással – kerül sor. A nyertes színházak 2 fő résztvevőt küldhetnek. Várható időpont: 2018. október.

  A díjak kiosztására 2018. június 7 -én a Színházat vegyenek! marketing konferenciát követő POSZT megnyitó gálán kerül sor.

  4. Adatkezelés

  A Regisztráció az adatkezeléshez, az adatok tárolásához és továbbításához történő hozzájárulásnak minősül.

  A Magyar Teátrumi Társaság minden személyes adatot, amelyhez a regisztráció során jut hozzá, a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően bizalmasan kezel.

  A Felhasználó kijelenti, hogy a szavazás feltételeit megismerte, azokat elfogadta, a szavazáshoz kapcsolódó adatkezelés célját megértette és minderre tekintettel, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa a Regisztrációkor megadott személyes adatokat a Magyar Teátrumi Társaság a szavazás érdekében nyilvántartsa, kezelje és feldolgozza, azt 3. személy részére továbbítsa, illetve adatfeldolgozóval feldolgoztassa.

  A Felhasználó minden további feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a Regisztráció során megadott adatai (név, e-mail cím, születési idő) a Magyar Teátrumi Társaság adatbázisába kerüljenek, ahol 5 évig megőrzik őket, és azokat a Magyar Teátrumi Társaság – a Felhasználó esetleges tiltási nyilatkozata kézhezvételéig – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül saját marketing tevékenysége céljából felhasználhassa.

  A Felhasználó a Magyar Teátrumi Társaságtól bármikor tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, és kérheti azok helyesbítését. Az a Felhasználó, aki nem kívánja, hogy adatait kezeljék, a jövőben további névre szóló kereskedelmi ajánlattal megkeressék, adatai törlését a nyilvántartásból írásban kérheti a következő címen: Magyar Teátrumi Társaság (székhely: 1053 Budapest, Királyi Pál utca 18.).

  Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó engedélye. A Felhasználót az adatkezeléssel kapcsolatos jogok az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint illetik meg.